آموزش فوق العاده ی حروف الفبای زبان فرانسه

آموزش فوق العاده ی حروف الفبای زبان فرانسه با ویدئو کانال آموزش فرانسه در تلگرام @French_with_Omidi.