14- دوره آموزش اکسل مقدماتی

مدرس : فرشید میدانی https://www.farsaran.com.

ویدیو بعدی

10- دوره آموزش اکسل مقدماتی

10- دوره آموزش اکسل مقدماتی

16- دوره آموزش اکسل مقدماتی

16- دوره آموزش اکسل مقدماتی

06- دوره آموزش اکسل مقدماتی

06- دوره آموزش اکسل مقدماتی

13- دوره آموزش اکسل مقدماتی

13- دوره آموزش اکسل مقدماتی

01- دوره آموزش اکسل مقدماتی

01- دوره آموزش اکسل مقدماتی

15- دوره آموزش اکسل مقدماتی

15- دوره آموزش اکسل مقدماتی

02- دوره آموزش اکسل مقدماتی

02- دوره آموزش اکسل مقدماتی

07- دوره آموزش اکسل مقدماتی

07- دوره آموزش اکسل مقدماتی

08- دوره آموزش اکسل مقدماتی

08- دوره آموزش اکسل مقدماتی

05- دوره آموزش اکسل مقدماتی

05- دوره آموزش اکسل مقدماتی

04- دوره آموزش اکسل مقدماتی

04- دوره آموزش اکسل مقدماتی

14- دوره آموزش اکسل مقدماتی

14- دوره آموزش اکسل مقدماتی

03- دوره آموزش اکسل مقدماتی

03- دوره آموزش اکسل مقدماتی

12- دوره آموزش اکسل مقدماتی

12- دوره آموزش اکسل مقدماتی

11- دوره آموزش اکسل مقدماتی

11- دوره آموزش اکسل مقدماتی

09- دوره آموزش اکسل مقدماتی

09- دوره آموزش اکسل مقدماتی

کاملترین دوره ی آموزشی اکسل به زبان فارسی

کاملترین دوره ی آموزشی اکسل  به زبان فارسی

آموزش اکسل 2019 - فصل اول مقدمه

آموزش اکسل 2019 - فصل اول مقدمه

آموزش اکسل جلسه دوم - فرمول نویسی و محاسبات ریاضی

آموزش اکسل جلسه دوم - فرمول نویسی و محاسبات ریاضی

آموزش اکسل جلسه ی اول - آشنایی با محیط برنامه

آموزش اکسل جلسه ی اول - آشنایی با محیط برنامه

دوره مقدماتی برنامه نویسی اکسل 2016-قسمت2

دوره مقدماتی برنامه نویسی اکسل 2016-قسمت2

دوره مقدماتی برنامه نویسی اکسل ۲۰۱۶-قسمت۱

دوره مقدماتی برنامه نویسی اکسل ۲۰۱۶-قسمت۱

آموزش اکسل جلسه سوم - مرتب سازی و فیلتر کردن اطلاعات

آموزش اکسل جلسه سوم - مرتب سازی و فیلتر کردن اطلاعات

آموزش اکسل - جلسه دوازدهم Formatting Part 1

آموزش اکسل - جلسه دوازدهم Formatting Part 1

آموزش اکسل جلسه چهارم- ساخت چارت و نمودار گرافیکی

آموزش اکسل جلسه چهارم- ساخت چارت و نمودار گرافیکی

آموزش Excel 2019 - دوره پیشرفته

آموزش Excel 2019 - دوره پیشرفته

آموزش اکسل - جلسه سیزدهم Formatting Part 2

آموزش اکسل - جلسه سیزدهم Formatting Part 2

دوره مقدماتی برنامه نویسی اکسل 2016-قسمت3

دوره مقدماتی برنامه نویسی اکسل 2016-قسمت3

آموزش جامع اکسل مقدماتی تا پیشرفته - جلسه اول - مدرس: علی گودرزی

آموزش جامع اکسل مقدماتی تا پیشرفته - جلسه اول - مدرس: علی گودرزی

آموزش مقدماتی تا پیشرفته اکسل - جلسه اول (علی محمد یاوری)

آموزش مقدماتی تا پیشرفته اکسل - جلسه اول (علی محمد یاوری)

آموزش اکسل - جلسه هفتم Data Entry & Auto Fill

آموزش اکسل - جلسه هفتم  Data Entry & Auto Fill

دوره آموزش مقدماتی Word 2016-قسمت۱

دوره آموزش مقدماتی Word 2016-قسمت۱

آموزش EXCEL 2013 | درس اول

آموزش EXCEL 2013 | درس اول

آموزش اکسل 2019 درس اول معرفی برنامه اکسل و ساخت جدول

آموزش اکسل 2019 درس اول معرفی برنامه اکسل و ساخت جدول

دوره آموزش مقدماتی Word 2016-قسمت۳

دوره آموزش مقدماتی Word 2016-قسمت۳

آموزش اکسل مقدماتی - فصل1

آموزش اکسل مقدماتی - فصل1

آموزش اکسل - جلسه هفدهم Freezing View

آموزش اکسل - جلسه هفدهم Freezing View

دوره آموزش مقدماتی Word 2016-قسمت۲

دوره آموزش مقدماتی Word 2016-قسمت۲

آموزش اکسل - جلسه نهم Simple Formulas / Copy Formulas

آموزش اکسل - جلسه نهم Simple Formulas / Copy Formulas

آموزش EXCEL 2013 | درس دوم

آموزش EXCEL 2013 | درس دوم

آموزش مقدماتی تا پیشرفته اکسل - جلسه دوم (علی محمد یاوری)

آموزش مقدماتی تا پیشرفته اکسل - جلسه دوم (علی محمد یاوری)

دوره مقدماتی برنامه نویسی اکسل 2016-قسمت6

دوره مقدماتی برنامه نویسی اکسل 2016-قسمت6

آموزش EXCEL 2013 | درس پنجم

آموزش EXCEL 2013 | درس پنجم

آموزش اکسل - جلسه هجدهم Worksheet Layout/Dataتنظیمات

آموزش اکسل - جلسه هجدهم Worksheet Layout/Dataتنظیمات

آموزش اکسل - جلسه چهاردهم ساخت نمودار / چارت

آموزش اکسل - جلسه چهاردهم ساخت نمودار / چارت

Excel اموزش قدم به قدم اکسل;قسمت ششم ، فرمول نویسی مقدماتی

Excel اموزش قدم به قدم اکسل;قسمت ششم ، فرمول نویسی مقدماتی

آموزش EXCEL 2013 | درس سوم

آموزش EXCEL 2013 | درس سوم

آموزش اکسل 2016 به زبان فارسی رایگان - قسمت دهم

آموزش اکسل 2016 به زبان فارسی رایگان - قسمت دهم