اعداد | آموزش زبان فرانسوی - درس 3

در این درس: منبعی مهم برای آموزش زبان فرانسه را معرفی میکنیم. اعداد در زبان فرانسه را به شما خواهیم آموخت....

ویدیو بعدی