آموزش هنری گل دوزی و گره برزیلی

دوخت ملیله - گل دوزی * توجه - برای دیدن قسمت های قبلی و بعدی این آموزش و آموزش های دیگر از پلی لیست کنار استفاده...

ویدیو بعدی