آموزش شماره دوزی روی چرم طبیعی

آموزش نحوخ استفاده از تکنیک شماره دوزی برای ایجاد طرح های تزئینی بر روزی چرم طبیعی بصورت کاملا دست دوز.