گفتگو گلشید و الهام دانشجو دکترا روانشناسی بالینی در امریکا - ۳ آبان ۱۳۹۸

الهام دانشجو دكتري روانشناسي باليني در امريكا هست. رقابت تو اين مقطع، براي واراد شدن به اين رشته خاص زياد...

ویدیو بعدی