گفتن ساعت به زبان فرانسه

در این ویدئو یاد می گیرید چگونه به زبان عامیانه، ساعت را بپرسید و پاسخ بدهید. همچنین با اصطلاحاتی نظیر ربع،...

ویدیو بعدی