دیجیتال مارکتینگ چیست؟

در دنیای امروز دیگه مردم وقتشون رو کمتر با خوندن روزنامه و دیدین تبلیغات تلویزیون سپری میکنند، بخش زیادی...