آموزش نرم افزار حسابداری پارسیان/حقوق و دستمزد(قسمت12)

پارت دوازدهم -حقوق و دستمزد-تعریف پرسنل-تعریف حکم کارگزینی-صدور حکم-ایتم های حقوقی-ورود کارکرد ماهیانه-گزارش...