پربازدیدترین سامانه درج آگهی های خرید و فروش املاک

ریاضی نهم فصل پنجم (همه رشته ها)، عبارت های جبری (درس اتحاد مربع و رادیکال)

در این فیلم آموزشی علی هاشمی درس اتحاد مربع و رادیکال از فصل عبارت های جبری اختصاصی ریاضی نهم همه رشته ها...

ویدیو بعدی

ریاضی نهم - فصل هفتم - جمع و تفریق کسرها

ریاضی نهم -  فصل هفتم - جمع و تفریق کسرها

جمع و تفریق رادیکال ها آزمون تیزهوشان نهم از علی هاشمی

جمع و تفریق رادیکال ها آزمون تیزهوشان نهم از  علی هاشمی

ریاضی نهم - تدریس فصل پنجم از علی هاشمی

ریاضی نهم - تدریس فصل پنجم از علی هاشمی

ریاضی نهم تدریس نامعادله فصل پنجم از علی هاشمی

ریاضی نهم تدریس نامعادله فصل پنجم از علی هاشمی

فیلم فصل هشتم ریاضی نهم

فیلم فصل هشتم ریاضی نهم

ریاضی نهم آموزش فصل پنجم عبارت های جبری از علی هاشمی

ریاضی نهم آموزش فصل پنجم عبارت های جبری از علی هاشمی

ریاضی نهم فصل ششم تدریس حل دستگاه دو معادله از علی هاشمی

ریاضی نهم فصل ششم تدریس حل دستگاه دو معادله از علی هاشمی

ریاضی نهم فصل ششم تدریس معادله میانه و معادله خط از علی هاشمی

ریاضی نهم فصل ششم تدریس معادله میانه و معادله خط از علی هاشمی

تدریس فصل ششم ریاضی نهم درس معادله خط از علی هاشمی

تدریس فصل ششم ریاضی نهم درس معادله خط از علی هاشمی

ریاضی نهم - فصل هشتم - قسمت سوم - حل تمرینات صفحه 134

ریاضی نهم - فصل هشتم - قسمت سوم - حل تمرینات صفحه 134

ریاضی نهم تدریس فصل ششم عرض از مبدا از علی هاشمی

ریاضی نهم تدریس فصل ششم عرض از مبدا از علی هاشمی

آموزش فصل اول ریاضی نهم - مجموعه ها

آموزش فصل اول ریاضی نهم - مجموعه ها

تدریس تقسیم چند جمله ای در فصل هفتم ریاضی نهم از علی هاشمی

تدریس تقسیم چند جمله ای در فصل هفتم ریاضی نهم از علی هاشمی

تدریس عبارت گویا در فصل هفتم ریاضی نهم از علی هاشمی

تدریس عبارت گویا در فصل هفتم ریاضی نهم از علی هاشمی

ریاضی نهم تدریس فصل پنجم اتحاد مربع از علی هاشمی

ریاضی نهم تدریس فصل پنجم اتحاد مربع از علی هاشمی

ریاضی نهم فصل چهارم درس توان صحیح از علی هاشمی

ریاضی نهم فصل چهارم درس توان صحیح از علی هاشمی

ریاضی نهم تدریس فصل پنجم کاربرد اتحاد جبری ازعلی هاشمی

ریاضی نهم تدریس فصل پنجم کاربرد اتحاد جبری ازعلی هاشمی

ریاضی نهم فصل پنجم تدریس اتحاد جمله مشترک از علی هاشمی

ریاضی نهم فصل پنجم تدریس اتحاد جمله مشترک از علی هاشمی

فیلم تدریس ریاضی نهم از علی هاشمی فصل اول مجموعه ها

فیلم تدریس ریاضی نهم از علی هاشمی فصل اول مجموعه ها

ریاضی نهم - فصل هفتم - تقسیم چند جمله ای به چند جمله ای

ریاضی نهم -  فصل هفتم - تقسیم چند جمله ای به چند جمله ای

فیلم ریاضی نهم فصل هشتم

فیلم ریاضی نهم فصل هشتم

ریاضی نهم فصل پنجم (همه رشته ها) عبارت های جبری،یک جمله ای

ریاضی نهم فصل پنجم (همه رشته ها) عبارت های جبری،یک جمله ای

ریشه گیری فصل چهارم ریاضی نهم از علی هاشمی

ریشه گیری فصل چهارم ریاضی نهم از علی هاشمی

علی هاشمی و تدریس فصل اول ریاضی نهم مبحث مجموعه

علی هاشمی و تدریس فصل اول ریاضی نهم مبحث مجموعه

تدریس ریاضی پایه نهم از علی هاشمی فصل اول مبحث مجموعه

تدریس ریاضی پایه نهم از علی هاشمی فصل اول مبحث مجموعه

ریاضی نهم تدریس فصل هفتم عبارت گویا از علی هاشمی

ریاضی نهم تدریس فصل هفتم عبارت گویا از علی هاشمی

ریاضی نهم تدریس فصل پنجم اتحاد چاق و لاغر از علی هاشمی

ریاضی نهم تدریس فصل پنجم اتحاد چاق و لاغر از علی هاشمی

ریاضی نهم فصل اول ( مجموعه ها ) درس چهارم ( احتمال )

ریاضی نهم فصل اول ( مجموعه ها )  درس چهارم ( احتمال )

ریاضی نهم - فصل ششم - معادله خط

ریاضی نهم - فصل ششم - معادله خط

ریاضی نهم ویژه تیزهوشان ۹۹ با علی هاشمی

ریاضی نهم ویژه تیزهوشان ۹۹ با علی هاشمی

ریاضی نهم - فصل هفتم - قسمت دوم - ساده کردن عبارت های گویا همراه با حل تمامی سؤالات کتاب درسی

ریاضی نهم - فصل هفتم - قسمت دوم - ساده کردن عبارت های گویا همراه با حل تمامی سؤالات کتاب درسی

ریاضی نهم تدریس فصل پنجم اتحاد مزدوج از علی هاشمی

ریاضی نهم تدریس فصل پنجم اتحاد مزدوج از علی هاشمی

ریاضی نهم تدریس فصل هفتم ساده سازی عبارت گویا از علی هاشمی

ریاضی نهم تدریس فصل هفتم ساده سازی عبارت گویا از علی هاشمی

علی هاشمی و فیلم آموزش ریاضی نهم فصل سوم

علی هاشمی و فیلم آموزش ریاضی نهم فصل سوم

ریشه گیری فصل چهارم ریاضی نهم تیزهوشان از علی هاشمی

ریشه گیری فصل چهارم ریاضی نهم تیزهوشان از علی هاشمی

ریاضی نهم - تدریس کامل عبارت های جبری از علی هاشمی

ریاضی نهم - تدریس کامل عبارت های جبری از علی هاشمی

ریاضی نهم فصل هفتم تدریس تقسیم چندجمله ای از علی هاشمی

ریاضی نهم فصل هفتم تدریس تقسیم چندجمله ای از علی هاشمی

ریاضی نهم - فصل ششم - شیب خط

ریاضی نهم -  فصل ششم - شیب خط

ریاضی نهم - فصل پنجم - آشنایی با علامت های نابرابری

ریاضی نهم - فصل پنجم  - آشنایی با علامت های نابرابری

آموزش ریاضی نهم - تدریس فصل ششم از علی هاشمی

آموزش ریاضی نهم - تدریس فصل ششم از علی هاشمی

ریاضی نهم تدریس تقسیم چند جمله ای فصل هفتم ازعلی هاشمی

ریاضی نهم تدریس تقسیم چند جمله ای فصل هفتم ازعلی هاشمی

تدریس ریاضی نهم فصل ششم رسم نمودار خطی و معادله خط از علی هاشمی

تدریس ریاضی نهم فصل ششم رسم نمودار خطی و معادله خط از علی هاشمی

ریاضی نهم فصل اول درس سوم _ اجتماع ، اشتراک و تفاضل مجموعه ها

ریاضی نهم فصل اول درس سوم _ اجتماع ، اشتراک و تفاضل مجموعه ها

ریاضی نهم فصل چهارم توان صحیح تیزهوشان از علی هاشمی

ریاضی نهم فصل چهارم توان صحیح تیزهوشان از علی هاشمی

تدریس ریاضی نهم - آموزش معادله خط از علی هاشمی

تدریس ریاضی نهم - آموزش معادله خط از علی هاشمی

فیلم آموزش فصل هفتم ریاضی نهم

فیلم آموزش فصل هفتم ریاضی نهم

فیلم آموزش ریاضی نهم فصل 4

فیلم آموزش ریاضی نهم فصل 4

ریاضی نهم فصل پنجم (همه رشته ها)، عبارت های جبری (درس اتحاد مربع و رادیکال)

ریاضی نهم فصل پنجم (همه رشته ها)، عبارت های جبری (درس اتحاد مربع و رادیکال)

بسته معلم خصوصی ریاضی نهم تیزهوشان

بسته معلم خصوصی ریاضی نهم تیزهوشان

ریاضی نهم تدریس فصل پنجم از علی هاشمی

ریاضی نهم تدریس فصل پنجم از علی هاشمی

تدریس فصل پنجم در ریاضی نهم تیزهوشان از علی هاشمی

تدریس فصل پنجم در ریاضی نهم تیزهوشان از علی هاشمی

ریاضی نهم تدریس فصل پنجم اتحاد و رادیکال از علی هاشمی

ریاضی نهم تدریس فصل پنجم اتحاد و رادیکال از علی هاشمی

ریاضی نهم - فصل هفتم - عبارت های گویا

ریاضی نهم - فصل هفتم - عبارت های گویا

علی هاشمی وآموزش فصل اول ریاضی نهم مبحث مجموعه

علی هاشمی وآموزش فصل اول ریاضی نهم مبحث مجموعه

آموزش فصل اول ریاضی نهم (مجموعه ها)

آموزش فصل اول ریاضی نهم (مجموعه ها)

تدریس کامل عددهای حقیقی و قدرمطلق در ریاضی نهم از علی هاشمی

تدریس کامل عددهای حقیقی و قدرمطلق در ریاضی نهم از علی هاشمی

فیلم آموزش فصل اول ریاضی نهم مبحث مجموعه از علی هاشمی

فیلم آموزش فصل اول ریاضی نهم مبحث مجموعه از علی هاشمی

آمادگی آزمون تیزهوشان ریاضی نهم با علی هاشمی

آمادگی آزمون تیزهوشان ریاضی نهم با علی هاشمی

ریاضی نهم - فصل پنجم - تجزیه به کمک اتحاد جمله مشترک

ریاضی نهم - فصل  پنجم  - تجزیه به کمک اتحاد جمله مشترک

ریاضی نهم - فصل اول - زیرمجموعه

ریاضی نهم - فصل اول - زیرمجموعه

ریاضی نهم تدریس فصل هفتم دامنه عبارت گویا از علی هاشمی

ریاضی نهم تدریس فصل هفتم دامنه عبارت گویا از علی هاشمی

فیلم آموزش ریاضی نهم فصل اول درس مجموعه از علی هاشمی

فیلم آموزش ریاضی نهم فصل اول درس مجموعه از علی هاشمی

آموزش عبارت گویا در فصل هفتم ریاضی نهم از علی هاشمی

آموزش عبارت گویا در فصل هفتم ریاضی نهم از علی هاشمی

ریاضی نهم تیزهوشان - تدریس فصل پنجم از علی هاشمی

ریاضی نهم تیزهوشان - تدریس فصل پنجم از علی هاشمی

ریاضی نهم - فصل چهارم - نماد علمی

ریاضی نهم -  فصل چهارم - نماد علمی

ریاضی نهم فصل چهارم ریشه گیری از علی هاشمی

ریاضی نهم فصل چهارم ریشه گیری از علی هاشمی

ریاضی نهم فصل هفتم تدریس عبارت های گویا از علی هاشمی

ریاضی نهم فصل هفتم تدریس عبارت های گویا از علی هاشمی

فصل چهارم ریاضی پایه نهم درس توان صحیح علی هاشمی

فصل چهارم ریاضی پایه نهم  درس توان صحیح علی هاشمی

ریاضی نهم فصل هفتم تدریس معادله گویا ازعلی هاشمی

ریاضی نهم فصل هفتم تدریس معادله گویا ازعلی هاشمی

آموزش فصل هفتم ریاضی نهم تقسیم چند جمله ای از علی هاشمی

آموزش فصل هفتم ریاضی نهم تقسیم چند جمله ای از علی هاشمی

ریاضی نهم فصل هفتم تدریس گویا کردن مخرج کسر از علی هاشمی

ریاضی نهم فصل هفتم تدریس گویا کردن مخرج کسر از علی هاشمی

ریاضی نهم - آموزش فصل ششم از علی هاشمی

ریاضی نهم - آموزش فصل ششم از علی هاشمی

ریاضی پایه نهم آمادگی آزمون تیزهوشان با علی هاشمی

ریاضی پایه نهم آمادگی آزمون تیزهوشان با علی هاشمی