آموزش فرانسوی، جلسه 2، ضمایر و کاربرد فعل بودن

آکادمی زبان ایرسو آموزش کاربردی زبان فرانسوی ویژه مهاجرین برای کلیه سطوح از مبتدی تا حرفه ای مدرس: معصومه...

ویدیو بعدی