آموزش نرم افزار حسابداری پارسیان / انبار داری (قسمت11)

پارت یازدهم - گزارشات انبار-کاردکس کالا-ورود و خروج کالا-لیست کلی کالاها -موجودی کالاها در هر انبار-موجودی...