آموزش پیشرفته تابع IF در اکسل

www.farsaran.com در این ویدئو شما با نوشتن توابع شرطی if پیشرفته آشنا خواهید شد و از توابع AND / OR می توانید برای گذاشتن...