مفاهیم تاریخ و زمان در اکسل - تاریخ میلادی اکسل

www.farsaran.com سرفصل های این درس: + مبدا زمان در اکسل + مفهوم تاریخ نداریم / تاریخ یک عدد است + نحوه تایپ تاریخ صحیح...

ویدیو بعدی