دانلود فایل محاسبه کارکرد ماهانه پرسنل در اکسل

فایل پیش رو ، ساعات ورود و خروج کارکنان را در اکسل محاسبه میکند !از دیگر ویژگی های این برنامه عبارتند از :...