پذیرش در رشته های پزشکی -دندانپزشکی-داروسازی-مهندسی-هنر از دانشگاه های خارج کشور

راه های ارتباطی: https://telegram.me/newpol1 https://instagram.com/new.pol.study #تهران #استانبول #ایران #پزشکی #دندانپزشکی #داروسازی...