پذیرش تحصیلی رشته پزشکی در روسیه

(قسمت دوم) تحصیل در رشته #پزشکی در #روسیه *بدون نیاز به مدرک زبان *عدم نیاز به نامه تمکن مالی *اخذ ویزا در 3 ماه...