آموزش تخصصی Corel Draw به زبان فارسی قسمت بیست و دوم

آموزش تخصصی Corel Draw به زبان فارسی قسمت بیست و دوم------------ ایپک گرافیک مرکز آموزش تخصصی نرم افزار های گرافیکی...

ویدیو بعدی

آموزش تخصصی Corel Draw به زبان فارسی قسمت بیست وچهارم

آموزش تخصصی Corel Draw به زبان فارسی قسمت بیست وچهارم

آموزش تخصصی Corel Draw به زبان فارسی قسمت بیست وسوم

آموزش تخصصی Corel Draw به زبان فارسی قسمت بیست وسوم

آموزش تخصصی Corel Draw به زبان فارسی قسمت بیست و پنجم

آموزش تخصصی Corel Draw به زبان فارسی قسمت بیست و پنجم

آموزش تخصصی Corel Draw به زبان فارسی قسمت هفتم

آموزش تخصصی Corel Draw به زبان فارسی قسمت هفتم

آموزش تخصصی Corel Draw به زبان فارسی قسمت شانزدهم

آموزش تخصصی Corel Draw به زبان فارسی قسمت شانزدهم

آموزش تخصصی Corel Draw به زبان فارسی قسمت پانزدهم

آموزش تخصصی Corel Draw به زبان فارسی قسمت  پانزدهم

آموزش برنامه کورل (قسمت دوم)-(CorelDRAW X6 persian tutorial (part 2

آموزش برنامه کورل (قسمت دوم)-(CorelDRAW X6 persian tutorial (part 2

آموزش تخصصی Corel Draw به زبان فارسی قسمت نوزدهم

آموزش تخصصی Corel Draw به زبان فارسی قسمت نوزدهم

آموزش تخصصی Corel Draw به زبان فارسی قسمت چهاردهم

آموزش تخصصی Corel Draw به زبان فارسی قسمت چهاردهم

آموزش تخصصی Corel Draw به زبان فارسی قسمت هفدهم

آموزش تخصصی Corel Draw به زبان فارسی قسمت هفدهم

آموزش تخصصی Corel Draw به زبان فارسی قسمت هجدهم

آموزش تخصصی Corel Draw به زبان فارسی قسمت هجدهم

آموزش تخصصی Corel Draw به زبان فارسی قسمت دهم

آموزش تخصصی Corel Draw به زبان فارسی قسمت دهم

آموزش تخصصی Corel Draw به زبان فارسی قسمت یازدهم

آموزش تخصصی Corel Draw به زبان فارسی قسمت یازدهم

آموزش تخصصی Corel Draw به زبان فارسی قسمت دوازدهم

آموزش تخصصی Corel Draw به زبان فارسی قسمت دوازدهم

آموزش تخصصی Corel Draw به زبان فارسی قسمت سیزدهم

آموزش تخصصی Corel Draw به زبان فارسی قسمت سیزدهم

آموزش تخصصی Corel Draw به زبان فارسی قسمت نهم

آموزش تخصصی Corel Draw به زبان فارسی قسمت نهم

آموزش تخصصی Corel Draw به زبان فارسی قسمت هشتم

آموزش تخصصی Corel Draw به زبان فارسی قسمت هشتم

آموزش برنامه کورل (قسمت سوم)-(CorelDRAW X6 persian tutorial (part 3

آموزش برنامه کورل (قسمت سوم)-(CorelDRAW X6 persian tutorial (part 3

آموزش برنامه کورل (قسمت اول)-(CorelDRAW X6 persian tutorial (part 1

آموزش برنامه کورل (قسمت اول)-(CorelDRAW X6 persian tutorial (part 1

Corel Draw - Label Design Part 1 آموزش طراحی با کورل دراو - قسمت اول

Corel Draw - Label Design Part 1 آموزش طراحی با کورل دراو - قسمت اول

آموزش کورل دراو به زبان فارسی جلسه سوم

آموزش کورل دراو به زبان فارسی جلسه سوم

درس یازدهم | مجموعه آموزش های گرافیک با نرم افزار کورل (CorelDRAW)

درس یازدهم | مجموعه آموزش های گرافیک با نرم افزار کورل  (CorelDRAW)

آموزش ایندیزاین - قسمت سوم

آموزش ایندیزاین - قسمت سوم

آموزش گام به گام تبدیل عکس به وکتور در نرم افزار کورل دراو PowerTrace سریع آسان

آموزش گام به گام تبدیل عکس به وکتور در نرم افزار کورل دراو PowerTrace   سریع آسان

آموزش کورل دراو به زبان فارسی جلسه اول

آموزش کورل دراو به زبان فارسی جلسه اول

آموزش تخصصی Corel Draw قسمت اول

آموزش تخصصی Corel Draw قسمت اول

آموزش از سیر تا پیاز کورل دراو درس 3 CorelDRAW x9

آموزش از سیر تا پیاز کورل دراو درس 3 CorelDRAW x9

آموزش کار با براش ها کورل دراو (CorelDraw)

آموزش کار با براش ها کورل دراو (CorelDraw)

آموزش کورل دراو به زبان فارسی جلسه ششم

آموزش کورل دراو به زبان فارسی جلسه ششم

11- سعید طوفانی - آموزش کرل - شمسه 2 - گرافیک - Corel Draw

11- سعید طوفانی - آموزش کرل - شمسه 2 - گرافیک - Corel Draw

آموزش استفاده از امکان Corel Connect کورل دراو (CorelDraw)

آموزش استفاده از امکان Corel Connect کورل دراو (CorelDraw)

41- سعید طوفانی - آموزش کرل - تایپ روی مسیر - گرافیک - Corel Draw

41- سعید طوفانی - آموزش کرل - تایپ روی مسیر - گرافیک - Corel Draw

آموزش نرم افزار Corel Draw

آموزش نرم افزار Corel Draw

معرفی حالت های مختلف نمایش کورل دراو (CorelDraw)

معرفی حالت های مختلف نمایش کورل دراو (CorelDraw)

آموزش کرل 29 - corel 29

آموزش کرل 29 - corel 29

آموزش نکات ضروری فتوشاپ (لیندا فارسی) - قسمت اول

آموزش نکات ضروری فتوشاپ (لیندا فارسی) - قسمت اول

آموزش کرل 16 - corel 16

آموزش کرل 16 - corel 16

آموزش COREL DRAW

آموزش COREL DRAW

درس هشتم | مجموعه آموزش های گرافیک با نرم افزار کورل (CorelDRAW)

درس هشتم | مجموعه آموزش های گرافیک با نرم افزار کورل  (CorelDRAW)

دوره آموزش کورل دراو

دوره آموزش کورل دراو

آموزش نرم افزار Smartpls نحوه ورود داده و رسم مدل معادلات ساختاری

آموزش نرم افزار Smartpls نحوه ورود داده و رسم مدل معادلات ساختاری

03- “Line” Graphic Element #1 /عنصر اول گرافیک "خط"

03- “Line” Graphic Element #1 /عنصر اول گرافیک "خط"

آموزش فوتوشاپ به زبان دری درس 2

آموزش فوتوشاپ به زبان دری  درس 2

درس03 - اصول کار با لایه ها

درس03 - اصول کار با لایه ها

آموزش فتوشاپ CS6 - فصل اول - کلیات

آموزش فتوشاپ CS6 - فصل اول - کلیات

4- 3d max Training - سعید طوفانی - آموزش تنظیمات صفحه

4- 3d max Training - سعید طوفانی - آموزش تنظیمات صفحه

Part2

Part2

آموزش رسم بیضی در اسکچاپ 2018

آموزش رسم بیضی در اسکچاپ 2018